2002 - 2004

Με συστατικά τη βία και το αίμα
Με πάσχοντα τον αθώο
Με φόβο αλλά κα ερωτηματικά

With violence and blood as the ingredients
With innocent victims
With fear and questions

         
             

Εκθέσεις

Επιλογή απο έργα και εφαρμογές

Βιογραφικό

Επικοινωνία


Εxhibitions

Selection of works and applications

Curriculum vitae

Contact

 


 

 

   
 
     
   
 

 
     

         

   

2003 - 2006


Οι πρόσφυγες και η πορεία τους.
Το σκοτεινό τοπίο.

Refugees and their destiny.
The dark setting.

 
 

  

 
   
 
   
 
   

 
     
    « πίσω

« back