Εκθέσεις

Επιλογή απο έργα και εφαρμογές

Βιογραφικό

Επικοινωνία


Εxhibitions

Selection of works and applications

Curriculum vitae

Contact

                 

 

1989 - 1993

       

 
 
 
     
   
 
       
         
       

 
             
     
                   
           

1990


αρχιτέκτων
Πόπη Κρούσκα

architect
Popi Krouska

 

   
                       
   
       
               
       
               
                           
       
 
     
         

 
                               
       
                                   
 
 
         
   
     

                             
                           
           
     
         
                     
 
     
                 

   
       
       
   
               
         
                 
             
       
                 
« πίσω

« back