ΠΟΠΗ ΚΡΟΥΣΚΑ

"εμμονές"


"ΘΕΜΑ" ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΑΘΗΝΑ


Ιούνιος 1997

 

 
         
       

Εκθέσεις

Επιλογή απο έργα και εφαρμογές

Βιογραφικό

Επικοινωνία

           
 
                               

         

 

             
                               
       
         
                               
   

 

     
       
         
   
       
                               
           
                 
   
  « πίσω