DESIGN - OBJECTS II

April 1989

curator Popi Zervopoulou - Krouska


'THEMA'

ATHENS


The participation of Popi Zervopoulou - Krouska

     
       

Εxhibitions

Selection of works and applications

Curriculum vitae

Contact

         
           
 
 
 
                 
   
   
                 
     

Participating artists:

Andreas Varotsos
Maria Voyiatzoglou
Maria Drania
Opy Zouni
Popi Zervopoulou -Krouska
Rozalia Ioanidi
Nefeli Kontarini
Agnes Kouvelas
Yiannis Michas
Antonis Michailidis
Akis Michalopoulos
Bia Davou
Yiorgos Parmenidis
Ageliki Papadopoulou
Lea Roussopoulos
Elias Serafis
Vassilis Skylakos
'Tetras' (Heleni Vretzaki,
Leuteris Emanouilidis,
Yiotis Ioanidis)
Alekos Triantopoulos
Tina Trigala
Ingrid Fragantoni
Costas Fosteris
Yiorgos Chaidopoulos
Sonia Charalampidou

 

     
                 
        « back