DESIGN - OBJECTS

May 1988

curator Popi Zervopoulou - Krouska


'popi k.'

ATHENS


The participation of Popi Zervopoulou - Krouska

     
     

Εxhibitions

Selection of works and applications

Curriculum vitae

Contact

         
           
 
 
 
                 
   
   
     

Participating artists:

Dimitris Antonakakis
Souzana Antonakaki
Nikos Gazepis
Rozalia Ioannidi
Drosos karipidis
Nefeli Kontarini
Popi Zervopoulou - Krouska
Anastasios Marinakis
Vartholomeos Papadantonakis
Yiorgos Parmenidis
Aris Prodromidis
Alexandros Tompazis
Ingrid Fragantoni
Costas Fosteris
Sonia Charalampidou - Divani

     
                 
        « back