ΠΟΠΗ ΚΡΟΥΣΚΑ

“η σούπα”


DIANA GALLERY

Ιανουάριος 2003

     
                 

Εκθέσεις

Επιλογή απο έργα και εφαρμογές

Βιογραφικό

Επικοινωνία

       
 
                                   

Έγχρωμη εκτύπωση με ειδική πλαστικοποίηση.
247,5 cm X 231 cm
.
                                   


Σύνθεση με εικόνες ενσωματωμένες σε πολυεστέρα.
500 cm X 180 cm

                                   

   
   
                                   

 
     
 
     

22cm x 208cm

Μια στοιχειώδης αφήγηση, με κατακόρυφη παράθεση σκηνών.
Έγχρωμη εκτύπωση πάνω σε αλουμίνιο.


22cm x 193cm

 
   
       
     
         
                 
   
 
           
      « πίσω